Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMÍKOVÁ, Monika. Oprava chýb. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 2, s.48-53.
  článok

  článok

 2. ADAMÍKOVÁ, Monika. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31.12.2019. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 2, s. 70-129.
  článok

  článok

 3. ADAMÍKOVÁ, Monika. Opatrenia MF SR č.MF/23377/2014-74, individuálna účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky - komentár. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 9-10, s. 142-168.
  článok

  článok

 4. ADAMÍKOVÁ, Monika. Opatrenia MF SR č.MF/23378/2014-74, individuálna účtovná závierka pre malé účtovné jednotky - komentár. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 9-10, s. 169-189.
  článok

  článok

 5. ADAMÍKOVÁ, Monika. Virtuálna mena v príkladoch - JÚ a PÚ. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 7, s. 53-62.
  článok

  článok

 6. ADAMÍKOVÁ, Monika. Overenie účtovnej závierky audítorom podľa nových veľkostných podmienok. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 9, s. 65-68.
  článok

  článok

 7. ADAMÍKOVÁ, Monika - BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Virtuálna mena z účtovného a daňového hľadiska. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 3, s. 43-60.
  článok

  článok

 8. ADAMÍKOVÁ, Monika. Povinnosti obchodných spoločností vyplývajúce zo zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 6, s. 35-48.
  článok

  článok

 9. ADAMÍKOVÁ, Monika. Priebežná účtovná závierka cestovných kancelárií. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 8, s. 18-21.
  článok

  článok

 10. ADAMÍKOVÁ, Monika. Účtovanie zliav a reklamácií v podvojnom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 9, s. 77-96.
  článok

  článok