Výsledky vyhľadávania

 1. BIKÁR, Miloš - KALUSOVÁ, Lenka. Asset Allocation in the Financial and Non-Financial Companies. Reviewers: Hussam Musa, Anna Polednáková. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 183 s. [9,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-7676-015-8.
 2. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Differences in the Financial Structure of Slovak and Czech Enterprises Operating in Machinery Manufacturing and Equipment Industry. - Registrovaný: Scopus. In Journal of International Studies : Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3483, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 155-169 online.
  článok

  článok

 3. BADURA, Peter - KALUSOVÁ, Lenka. Porovnanie vybraných parametrov pri investovaní do bitcoinu, zlata a indexu S&P 500 za roky 2015 - 2020. In QUAERE 2020. interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020. ISBN 978-80-87952-32-0, s. 241-247 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 4. KALUSOVÁ, Lenka. Konkurencieschopnosť krajín Vyšehradskej skupiny. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 75-81 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 5. JÁNOŠ, Nicolas. Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. KORCHOVÁ, Patrícia. Štandardné zdroje financovania podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. SÚKENÍK, Pavol. Špecifiká financovania malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 8. TIBENSKÁ, Veronika. Možnosti financovania investičných projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. MIKLOŠOVÁ, Veronika. Možnosti financovania investičných projektov v malých a stredných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. MOTÝĽOVÁ, Gabriela. Faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha