Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 146  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0031327^"
 1. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Factors Affecting the Capital Allocation into Fixed Assets of Slovak Enterprises. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2022, vol. 18, no. 1, pp. 169-182 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 2. KEVICKÁ, Michaela. Alternatívne zdroje financovania podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. GÁŠPÁR, Norbert. Alokácia kapitálu do neobežného majetku podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2021. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. KÚDELOVÁ, Júlia. Špecifiká financovania malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. AUGUSTÍNOVÁ, Barbora. Možnosti financovania investičných projektov v malých a stredných podnikoch : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2021. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. PECKOVÁ, Paula. Možnosti financovania investičných projektov prostredníctvom európskych nástrojov finančnej podpory : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2021. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. PETRICOVÁ, Mária. Faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2021. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. BIKÁR, Miloš - KALUSOVÁ, Lenka. Asset Allocation in the Financial and Non-Financial Companies. Reviewers: Hussam Musa, Anna Polednáková. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 183 s. [9,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-7676-015-8.
 9. BADURA, Peter - KALUSOVÁ, Lenka. Use of Blockchain Technology in Distribution Chain. In Position of Production and Logistics Management in Industry 4.0 Environment : Reviewed Monographic Collection of Scientific Papers. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2021. ISBN 978-83-8111-253-6, pp. 33-41 CD-ROM. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 10. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Impact of the SARS-CoV-2 Pandemic on the Implementation of Industry 4.0. In Changes in Production Management and Logistics during the Coronavirus Crisis : Reviewed Collection of Scientific Papers. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2021. ISBN 978-83-8111-249-9, s. 73-83 CD-ROM. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok