Výsledky vyhľadávania

 1. BELIČKOVÁ, Kornélia. [Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, Marec 2012, roč. 5, č. 1, s. 197-198. Recenzia na: Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni : analytická štúdia / autorský kolektív, gestor projektu za EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU v Bratislave. 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2011. - ISBN 978-80-89125-16-6.
  článok

  článok

 2. BIELIK, Jozef. Aplikácia vybraných metód merania konvergencie na regióny EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. CSÓKOVÁ, Sandra. Komparácia daňového systému vybraných krajín z pohľadu spravodlivosti zdanenia : diplomová práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. TITTEL, Jozef. "Rovná daň“ v teórii a praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 33 s.
  kniha

  kniha

 5. HARGAŠOVÁ, Jana. "Rovná daň" z pohľadu teórie a praxe : diplomová práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 81 s.
  kniha

  kniha

 6. BAZSÓOVÁ, Silvia. Teória a prax daňových reforiem : diplomová práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 94 s.
  kniha

  kniha

 7. POLJAK, Darko. Aktuálne problémy verejných financií členských štátov EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. MALATINSKÁ, Simona. Negatívne externality a ich riešenie v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. ONDREIČKA, Ján. Aktuálne problémy deficitov štátnych rozpočtov vybraných štátov EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. VOJTÁŠOVÁ, Tamara. Protikrízové opatrenia verejných financií v krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha