Výsledky vyhľadávania

 1. Scientia Iuventa 2017. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2017 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 20. apríl 2017, Banská Bystrica. Recenzenti: Jaroslav Ďaďo, Marian Gúčik ... [et al.]. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM [484 s.]. ISBN 978-80-557-1260-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KIABA, Martin - ŠTOFILOVÁ, Jana. Logistika a supply chain management. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 181-186.
  článok

  článok

 3. KIABA, Martin. Integrovaná logistika slovenských obchodných podnikov a eurologistika : dizertačná práca. Škol. Jana Štofilová. Bratislava, 2009. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KIABA, Martin - ŠTOFILOVÁ, Jana. Logistika a supply chain management. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 102-108.
  článok

  článok