Výsledky vyhľadávania

  1. KONCZER, András. Komparatívna analýza financovania športu v SR a vo vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2011. 80 s.
    kniha

    kniha

  2. KONCZER, András. Analýza rozpočtového hospodárenia v Maďarsku : bakalárska práca. Škol. Kornélia Beličková. Bratislava, 2009. 43 s.
    kniha

    kniha