Výsledky vyhľadávania

  1. GODÁLOVÁ, Michala. Zhodnotenie podmienok podnikania pre MSP v SR : diplomová práca. Školiteľ: Elena Šúbertová. Bratislava, 2011. 85 s.
    kniha

    kniha

  2. GODÁLOVÁ, Michala. Metódy a techniky súčasného manažmentu : bakalárska práca. Škol. Daniela Chorváthová. Bratislava, 2009. 50 s.
    kniha

    kniha