Výsledky vyhľadávania

  1. MIKOLÁŠ, Peter. Trendy vývoja svetovej ekonomiky po finančnej kríze : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Bikár. Bratislava, 2011. 91 s.
    kniha

    kniha

  2. MIKOLÁŠ, Peter. Motivácia a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti : pracovná motivácia : bakalárska práca. Škol. Pavol Oravský. Bratislava, 2009. 41 s.
    kniha

    kniha