Výsledky vyhľadávania

  1. SLAMINKOVÁ, Katarína. Ohodnocovanie finančných nástrojov v podmienkach nestability finančných trhov : diplomová práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2011. 92 s.
    kniha

    kniha

  2. SLAMINKOVÁ, Katarína. Nepeňažné formy odmeňovania a ich vplyv na motiváciu zamestnancov : bakalárska práca. Škol. Zuzana Joniaková. Bratislava, 2009. 38 s.
    kniha

    kniha