Výsledky vyhľadávania

  1. KUBUŠOVÁ, Ivana. Vplyv fiškálnej decentralizácie na efektívnosť verejných výdavkov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2011. 79 s.
    kniha

    kniha

  2. KUBUŠOVÁ, Ivana. Problémy zdaňovania príjmov občanov v SR z podnikania : bakalárska práca. Škol. Michal Borodovčák. Bratislava, 2009. 38 s.
    kniha

    kniha