Výsledky vyhľadávania

  1. ŠVANDA, Roman. Metódy riadenia úverového rizika v komerčných bankách : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kolenčík. Bratislava, 2011. 67 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠVANDA, Roman. Vybrané problémy zdaňovania príjmov fyzických osôb - analýza dopadov zavedenia milionárskej dane na vybrané daňové zásady a princípy : bakalárska práca. Škol. Jana Péliová. Bratislava, 2009. 41 s.
    kniha

    kniha