Výsledky vyhľadávania

  1. TAKÁCSOVÁ, Martina. Analýza čerpania pomoci z fondov EÚ pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013 : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2011. 69 s.
    kniha

    kniha

  2. TAKÁCSOVÁ, Martina. Využitie fondov EÚ v lokálnom rozvoji : bakalárska práca. Škol. Stanislava Pirmanová. Bratislava, 2009. 45 s.
    kniha

    kniha