Výsledky vyhľadávania

  1. KADLEČÍKOVÁ, Oľga et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : február 2012. 1/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [126 s. 4,810 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.

  2. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : máj 2012. 2/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [76 s. 2,5 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.

  3. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : august 2012. 3/2012. Ročník II. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [130 s. 1,333 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.

  4. BOLGÁČ, Ján et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : jún 2011. 01/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2011. [400 s. 17,640 AH]. Profiedícia. ISSN 1338-4597.

  5. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : november 2011. 3/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2011. [104 s. 5,580 AH]. Profiedícia. MK SR EV 1213/08. ISSN 1338-4597.

  6. VÉPYOVÁ, Mária et al. Vnútropodnikové smernice : modul účtovné - aktualizácia apríl 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. CD-ROM [2,3 AH].

  7. BOLGÁČ, Ján et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti : základné dielo : aktuálny stav - február 2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 88 s. [4 AH]. ISSN 1337-4605.

  8. KADLEČÍKOVÁ, Oľga et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : aktualizačný servis : apríl 2010 : časť A: tlačená publikácia. Číslo: 2/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 112 s. [5,6 AH]. ISSN 1337-4605.

  9. KADLEČÍKOVÁ, Oľga et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : aktualizačný servis : júl 2010 : časť A: tlačená publikácia. Číslo: 3/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 88 s. [3,9 AH]. ISSN 1337-4605.

  10. BOLGÁČ, Ján et al. Náklady v podvojnom účtovníctve : ich daňové a účtovné posúdenie : aktuálny stav: august 2010. Číslo: 3/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 218 s. [9,3 AH]. ISSN 1337-6918.