Výsledky vyhľadávania

  1. ŠAVELOVÁ, Jana - MELICHERČÍKOVÁ, Miroslava. Simultaneous interpreting. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2013. 147 s. Eruditio Mores Futurum. ISBN 978-80-557-0485-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. JESENSKÁ, Petra - ŠTULAJTEROVÁ, Alena. Selected chapters on English lexical semantics. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2013. 127 s. Eruditio Mores Futurum. ISBN 978-80-557-0486-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. ŠTULAJTEROVÁ, Alena - JESENSKÁ, Petra. English stylistics. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2013. 113 s. Eruditio Mores Futurum. ISBN 978-80-557-0487-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. TUHÁRSKA, Zuzana. Einführung in die Stilistik 1 : Begleitmaterial zum Vorlesungsteil. Recenzenti: Mária Vajičková, Nadežda Zemaníková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2013. [130 s.] [6,50 AH]. ISBN 978-80-557-0604-7.
  5. Studia Romanistica Beliana. Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy", 26.-27. marca 2009 v Banskej Bystrici [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-858-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  6. VAJIČKOVÁ, Mária - ĎURICOVÁ, Alena - TUHÁRSKA, Zuzana. Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. Recenzenti: Peter Ďurčo, Zuzana Bohušová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied, 2009. [110 s.] [5,50 AH]. ISBN 978-80-8083-834-8.