Výsledky vyhľadávania

  1. KAŠPAROVÁ, L.udmila et al. Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí [elektronický zdroj]. Spracovatel: Ústav územního rozvoje Brno, Atelier T-plan Praha, AŽ PROJEKT Bratislava. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ; Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2008. Dostupné na : <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f8901747-69b6-412d-9b5c-63fba8771736> ISBN 978-80-903928-5-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan - TVRDOŇ, Jozef. The spatial development concept of interregional cooperation in the Danub Space "Donauregionen" : the general scheme "Economic structure" : slovak part. Bratislava : The European Union Community Initiave Interreg IIIB, 2007. 43 s.
  3. NÉMETH, Tibor et al. "Donauregionen" - koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru : návrh metodiky spracovania projektu. Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006. 28 s.