Výsledky vyhľadávania

 1. STACHOVÁ, Paulína - KOTTULOVÁ, Janka - PAŠKRTOVÁ, Lucia. Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 288 s. ISBN 978-80-571-0012-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PAWERA, René et al. Regionálna politika a politika súdržnosti Európskej únie a jej vplyvy na Slovensku. Recenzenti Víťazoslav Balhar, Martin Grešš. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. 306 s. [15,2 AH]. KEGA 012UK-4/2011. ISBN 978-80-223-3549-2.
 3. PAWERA, René - STACHOVÁ, Paulína. Dopady prítomnosti diskriminácie na slovenskom trhu práce na rozvoj regiónov. In Zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov z vedeckého seminára 23. - 25. marec 2011, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. - Bratislava : [Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3196-2, s. 1-14.
  článok

  článok

 4. MALÍK, Marek - SILNÁ, Zuzana. Rozhodovacie procesy a presadzovanie národných záujmov v Európskej únii. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 114 s. [7,475 AH]. ISBN 978-80-225-3022-4. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 5. STACHOVÁ, Paulína. Štátna pomoc v čase hospodárskej a finančnej krízy. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 20, s. 158-166.
  článok

  článok