Výsledky vyhľadávania

  1. HUTNÍKOVÁ, Alica - ALEXANDROVÁ, Gabriela - KRŠÁK, Branislav. Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 2, s. 50-56.
    článok

    článok

  2. ALEXANDROVÁ, Gabriela. Controlling ako pomoc riadenia podniku v krízovej situácii. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2009. ISSN 1337-0510, 2009, roč. 4, č. 10, s. 49-58.
    článok

    článok