Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁKOVÁ, Jana. Finančná analýza a medzipodnikové porovnanie vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marianna Kršeková. Košice, 2017. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. KRŠEKOVÁ, Marianna. Disclosure of financial information about the general government sector by IPSAS. - Registrovaný: Web of Science. In Annual conference on finance and accounting. New trends in finance and accounting : proceedings of the 17th annual conference on finance and accounting [ACFA 2016] : [may 27, 2016, University of Economics, Prague, Czech Republic] [elektronický zdroj]. - Cham : Springer, 2017. ISBN 978-3-319-49559-0, pp. 485-495 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 3. BARKOVSKÝ, Ľudovít. Zhodnotenie finančno-ekonomickej pozície vybraného podniku na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Marianna Kršeková. Košice, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 4. KRŠEKOVÁ, Marianna - HORVATOVÁ, Diana. Events after the reporting date in the financial reporting. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 146 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KRŠEKOVÁ, Marianna - HORVÁTOVÁ, Diana. Accounting policies in the financial reporting. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 57-61 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. KRŠEKOVÁ, Marianna. Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb z pohľadu poskytovateľa - subjektu verejného sektora. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 1-11 online. VEGA 1/0512/16 (2016 – 2018).
  článok

  článok


 7. KRŠEKOVÁ, Marianna. Provisions and temporary items of assets as the important tools achieve a true and fair view of the business entities’ accounting. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 593-602 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (100%).
  článok

  článok


 8. PAKŠIOVÁ, Renáta - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - KRŠEKOVÁ, Marianna. Electronic information sources on Slovak enterprises. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 603-607 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok


 9. KRŠEKOVÁ, Marianna. Oceňovanie majetku a záväzkov podľa Koncepčného rámca a jeho vplyv na finančnú situáciu subjektov verejného sektora. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 61-65. VEGA 1/0512/16 ( 2016-2018).
  článok

  článok


 10. KRŠEKOVÁ, Marianna. Oceňovanie zložiek účtovnej závierky podniku v kontexte uplatňovania účtovných zásad. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 41-47 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok