Výsledky vyhľadávania

 1. KURIL, Michal. Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho zdokonaľovania. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, november 2011, roč. 7, č. 2, s. 72-96. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0149991/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_11.pdf>
  článok

  článok

 2. CIBÁK, Ľuboš - KURIL, Michal. K niektorým otázkam informatizácie procesov verejnej správy (elektronické podanie a elektronické rozhodnutie). In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 126-138.
  článok

  článok

 3. KURIL, Michal. Možnosti právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 634-638.
  článok

  článok

 4. KURIL, Michal. Možnosti právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním v pracovnoprávnych vzťahov. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. november, s. 563-567.
  článok

  článok

 5. KURIL, Michal. Možnosti právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. október, s. 508-511.
  článok

  článok