Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 14  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0033283^"
 1. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing : CSR a sponzoring. 1 vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 173 s. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Indices of the corporate responsibility – the form of alternative methods in the managerial accounting of the corporate responsibility. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 187-194 CD ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0546/15 (50%). 1/0784/15, VEGA, Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu.
  článok

  článok

 3. STANKOVIČ, Lýdia - BAŠISTOVÁ, Alena. Úvod do manažérstva spoločensky zodpovedného podnikania. Recenzenti: Petr Suchánek, Peter Mesároš, Vilém Kunz. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2015. 198 s. [10 AH]. Ekonóm a manažment. ISBN 978-80-89383-33-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ROSENLACHER, Pavel et al. Neuromarketing jako metoda získávání zpětné vazby v marketingu. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2014. ISSN 1338-6581, 2014, roč. 3, č. 2, s. 152-161.
  článok

  článok

 5. FODRANOVÁ, Iveta. [Společenská odpovědnost firem]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 162-164. Recenzia na: Společenská odpovědnost firem / Vilém Kunz. - Praha : Grada Publishing, 2012. - ISBN 978-80-247-3983-0.
  článok

  článok

 6. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha : Grada Publishing, 2012. 201 s. Expert. ISBN 978-80-247-3983-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KUNZ, Vilém - SRPOVÁ, Jitka. Implementace CSR do firemní praxe. In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2012. ISBN 978-80-970759-2-7, s. 48-54.
  článok

  článok

 8. DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Model of Corporate Responsibility Systems in the EU Countries. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze. ISSN 1802-8934, 2011, č. 1.
  článok

  článok

 9. SRPOVÁ, Jitka - KUNZ, Vilém. Má společenská odpovědnost firem v České republice budoucnost ? In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 415-419.
  článok

  článok

 10. DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in the Czech Republic. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 23-33.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.