Výsledky vyhľadávania

 1. New Teaching Approaches in Technology. Reviewers: Alena Hašková, Jiří Dostál, Dirk Van Merode. 1st Edition. Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, 2017. CD-ROM 261 s. ISBN 978-80-558-1149-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KULTAN, Jaroslav - POLJOVKA, Peter. Improving the Quality of Technology. In New Teaching Approaches in Technology. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, 2017. ISBN 978-80-558-1149-9, s. 148-260 CD-ROM [5,6 AH].
  článok

  článok

 3. KULTAN, Jaroslav - POLJOVKA, Peter. Improving the quality of technology. In New teaching approaches in technology. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, 2017. ISBN 978-80-558-1148-2, s. 148-247 [5,15 AH].
  článok

  článok

 4. New teaching approaches in technology. Reviewers: Alena Hašková, Jiří Dostál, Dirk Van Merode. 1st ed. Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, 2017. 264 s. ISBN 978-80-558-1148-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ÖLVECKÝ, Miroslav - ŠEBENOVÁ, Silvia. Simulačné a reálne vzdialené experimenty v univerzitnom vzdelávaní. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X, 2009, roč. 17, č. 8, s. 9-13. KEGA 3/6396/08.
  článok

  článok

 6. ÖLVECKÝ, Miroslav. Postavenie LCMS Moodle v kombinovanom vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-5.
  článok

  článok