Výsledky vyhľadávania

 1. BALOG, Miroslav et al. Inovatívne Slovensko - východiská a výzvy. Recenzent Vladimír Švač. 1. vyd. Bratislava : Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2013. 157 s. [7,75 AH]. Analýzy a štúdie SIEA. ISBN 978-80-88823-55-1.
 2. BRIGHTON, Denisa. Riadenie komercializácie technológií a poznatkov na univerzitách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 4, s. 3-11.
  článok

  článok

 3. BRIGHTON, Denisa. Predpoklady úspešnej komercializácie technológií a poznatkov na univerzitách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 2-3, s. 2-11.
  článok

  článok

 4. BRIGHTON, Denisa. Cambridgeský technologický klaster a kľúčové piliere jeho úspechu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 4, s. 13-20. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0142342/fss0411.pdf>
  článok

  článok

 5. BRIGHTON, Denisa. Trend vývoja priemyselných klastrov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 148-152. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114332/fss0310.pdf>
  článok

  článok

 6. BRIGHTON, Denisa. Slovensko a jeho predpoklady pre úspešný prenos poznatkov a technológií z vedy do praxe. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 23-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  článok

  článok