Výsledky vyhľadávania

  1. PETROVÁ, Eva. Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-13].
    článok

    článok

  2. PETROVÁ, Eva. Inovácie ako akcelerátor ekonomického rastu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2009. ISSN 1801-7118, 2009, roč. 5, č. 4, s. 125-138. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0108741/2009_04_sets (3).pdf>
    článok

    článok