Výsledky vyhľadávania

  1. ZENDULKOVÁ, Danica - PAULINYOVÁ, Lucia. Ako zaškatuľkovať vedu a výskum? In ITlib : informačné technológie a knižnice. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2009. ISSN 1335-793X, 2009, roč. 13, č. 4, s. 36-42.
    článok

    článok