Výsledky vyhľadávania

  1. POLÁKOVÁ, Monika. Účinky Smernice o službách na vnútornom trhu EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2011. 60 s.
    kniha

    kniha

  2. POLÁKOVÁ, Monika. Rozvoj marketingu v podmienkach globálneho trhu : bakalárska práca. Škol. Viera Čihovská. Bratislava, 2009. 56 s.
    kniha

    kniha