Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTOVÁ, Eva - IVANOVÁ, Markéta. Vybrané otázky rozvoja bankopoistenia v teórii a v praxi Slovenskej republiky. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, Jún 2012, roč. 5, č. 2, s. 80-89. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. IVANOVÁ, Markéta. Stupne bankopoistenia a ich exaktné hodnotenie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Marec.
  článok

  článok

 3. IVANOVÁ, Markéta. Kombinácia bankových a poistných produktov ako výsledok globalizácie na finančnom trhu : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2012. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. IVANOVÁ, Markéta. Priamy predaj v poisťovníctve. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Február. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Feb_5Priamypredajpoistenia.doc>
  článok

  článok