Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 13  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0033637^"
 1. BELKOVICSOVÁ, Daša - BUKOVOVÁ, Sylvia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Aktuálne ekonomicko-finančné problémy domácností SR v súčasnej globalizovanej ekonomike. Recenzentky: Helena Majdúchová, Dagmar Bednáriková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 186 s. [14,09 AH]. VEGA 1/0215/18. ISBN 978-80-225-4755-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 2. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : vybrané aspekty. Jana Kušnírová, Marcela Rabatinová, Juraj Válek ; zostavovateľské a technické práce: Juraj Válek. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 352 s. [21 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7552-900-8.
 3. KUŠNÍROVÁ, Jana - RABATINOVÁ, Marcela - VÁLEK, Juraj. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : vybrané aspekty. Recenzenti: Anna Schultzová, Petr David, Dagmar Bednáriková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 352 s. [21,2 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7552-900-8. [Počet ex. : 35, z toho voľných 29, prezenčne 6]
 4. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar. Trendy inovačných aktivít tretieho sektora vo väzbe na jeho výkonnosť : dizertačná práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2014. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar. Inovačný potenciál tretieho sektora. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 2, s. 76-82.
  článok

  článok

 6. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar - LACIŇÁK, Jozef. Inovačný potenciál tretieho sektora ako determinant jeho rozvoja. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník abstraktov] : XVIII. ročník mezinárodní odborné konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 12. - 13. 4. 2013 : konference se pořádá u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. ISBN 978-80-245-1929-6, s. [1-12].
  článok

  článok

 7. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar. Inovácie v kontexte tretieho sektora v 21. storočí (problémy konceptualizácie). In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1, s. [1-10].
  článok

  článok

 8. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar et al. Vybrané problémy tretieho sektora : učebné texty. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 140 s. [7,664 AH]. ISBN 978-80-225-3410-9. [Počet ex. : 21, z toho voľných 17, prezenčne 4]
 9. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar. Súčasné trendy financovania tretieho sektora na Slovensku prostredníctvom mechanizmu daňovej asignácie. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník príspevkov] : XVII. ročník mezinárodní odborné konference, VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 13. - 14. 4. 2012 [Praha]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. [1-9].
  článok

  článok

 10. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar. Aktuálne trendy, výzvy a bariéry financovania tretieho sektora v podmienkach dlhovej krízy. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 53-59.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.