Výsledky vyhľadávania

 1. KOTOROVÁ, Dana - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Oceňovanie akumulačnej funkcie pôd Východoslovenskej nížiny. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, [S. 1-6]. SEE/A/037/2.4/X - ENER SUPPLY.
  článok

  článok


 2. JENČO, Lukáš. Problémy znečistenia ovzdušia a návrh ich riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Kotorová. Košice, 2010. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. PORVAZ, Pavol et al. Poľné plodiny ako zdroj biomasy na energetické využitie v podmienkach Slovenska. In Inovatívne technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 18. - 20. 11. 2009, Zemplínska Šírava. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra marketingu a obchodu, 2009. ISBN 978-80-225-2962-4, s. 66-75. SEE/A/037/2.4/X.
  článok

  článok


 4. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Výroba energie z obnoviteľných zdrojov a podmienky pre efektívnu prevádzku bioplynovej stanice. In Inovatívne technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 18. - 20. 11. 2009, Zemplínska Šírava. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra marketingu a obchodu, 2009. ISBN 978-80-225-2962-4, s. 153-162. SEE/A/037/2.4/X. Dostupné na : <http://enersupply.euke.sk/wp-content/uploads/153-162_nascakova-mati-kotorova-kocak.pdf>
  článok

  článok


 5. MAĎAROVÁ, Martina - KOTOROVÁ, Dana. Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 98-112.
  článok

  článok


 6. MATI, Rastislav - KOTOROVÁ, Dana - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Vyhodnotenie a ocenenie vodoretenčných schopností pôd Východoslovenskej nížiny. In Agriculture (Poľnohospodárstvo) : journal for agricultural sciences. - Piešťany : Plant production research center, 2009. ISSN 0551-3677, 2009, vol. 55, no 4, s. 189-196. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.agriculture.sk/fileadmin/files/2009/Issue_4/4-Mati-Kotorova-189-196.pdf>
  článok

  článok