Výsledky vyhľadávania

 1. LIŠKOVÁ, Danuša. Einleitung. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 7-15.
  článok

  článok


 2. LAPŠANSKÝ, Ladislav - MELUŠOVÁ, Elena. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: französisch - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 201-219 [0,90 AH].
  článok

  článok


 3. LIŠKOVÁ, Danuša. Ergebnisse der kontrastiven Analyse der folgenden Sprachpaare: deutsch/BRD - slowakisch, deutsch/Österreich - slowakisch, slowakisch - deutsch, englisch/USA - slowakisch, spanisch/Spanien - slowakisch, spanisch/Kolumbien - slowakisch, französisch - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 221-229.
  článok

  článok


 4. ADAMCOVÁ, Lívia. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: deutsch (BRD) - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 17-36 [1,05 AH].
  článok

  článok


 5. POSPÍŠILOVÁ, Jana. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: deutsch (Österreich) - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 37-64 [1,34 AH].
  článok

  článok


 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: slowakisch - deutsch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 65-96 [1,61 AH]. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 7. ADAMCOVÁ, Silvia. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: englisch - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 97-118 [1,11 AH].
  článok

  článok


 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: spanisch (Spanien) - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 119-162 [1,79 AH].
  článok

  článok


 9. VARELA CANO, Diana Patricia. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: spanisch (Kolumbien) - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 163-200 [1,49 AH].
  článok

  článok


 10. SZÉHEROVÁ, Eva - SERESOVÁ, Katarína. Význam a postavenie akademického a vedeckého jazyka v univerzitnom štúdiu vo výsledkoch ankety v rámci projektu KEGA na FAJ EU. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 81-91. KEGA 029EU-4/2016.
  článok

  článok