Výsledky vyhľadávania

 1. KOLLÁR, Igor - LACO, Peter. Podnikové internetové aplikácie. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 98 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1183-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. KOLLÁR, Igor - PANČÍK, Juraj. Viacdimenzionálna analýza návštevnosti národného informačného systému cestovného ruchu Slovenskej republiky. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 0139-8660, 2010, roč. 43, č. 2, s. 67-82.
  článok

  článok


 3. KOLLÁR, Igor. Komparácia informačného obsahu národných informačných systémov cestovného ruchu Slovenskej republiky a vybraných krajín Európskej únie. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 1335-7069, 2010, roč. 11, č. 1, s. 56-67.
  článok

  článok


 4. KOLLÁR, Igor. Informačná hodnota národného portálu cestovného ruchu slovakia. travel. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 77-82.
  článok

  článok