Výsledky vyhľadávania

  1. GOGOLOVÁ, Martina - GOGOLA, Marián. Porovnanie vybraných produktov osobnej železničnej prepravy na Slovensku a v Českej republike. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 2, s. 26-33.
    článok

    článok

  2. GOGOLA, Marián. Elektronický výber mýta - legislatívny rámec. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 2-8.
    článok

    článok