Výsledky vyhľadávania

 1. MAŠTALÍR, Martin. Územná samospráva a tretí sektor ako aktéri miestnych verejných služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2012. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MAŠTALÍR, Martin. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií a ich uplatnenie v samospráve. In Inovatívne koncepty vo verejnej správe : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 24. 11. 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3303-4, s. [1-7].
  článok

  článok

 3. BELIČKOVÁ, Kornélia - MAŠTALÍR, Martin - BUKOVOVÁ, Sylvia. Vzťah verejnej správy zastupujúcej štátny sektor a tretieho sektora v čase hospodárskej krízy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, December 2009, roč. 2, č. 4, s. 103-112.
  článok

  článok

 4. ŽÁRSKA, Elena et al. Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu : VEGA 1/4644/07 : doba riešenia od 1/2007 do 12/2009. Bratislava, 2009. [14 s.]. VEGA 1/4644/07.