Výsledky vyhľadávania

 1. LAZÍKOVÁ, Jarmila et al. Land fragmentation and efforts to prevent it in Slovak legislation. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 559-568.
  článok

  článok

 2. LAZÍKOVÁ, Jarmila - TAKÁČ, Ivan - RUMANOVSKÁ, Ľubica. Kriminalita vo vidieckych oblastiach - súčasný stav a jeho príčiny. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014. ISSN 1335-7182, 2014, roč. 15, č. 1, s. 46-56.
  článok

  článok

 3. LAZÍKOVÁ, Jarmila - TAKÁČ, Ivan - BUDAY, Štefan. Economic and legal aspects of the agricultural land market. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2012. ISSN 0139-570X, 2012, vol. 58, no. 4, pp. 172-179.
  článok

  článok

 4. TAKÁČ, Ivan - MO, Di. High food prices and imput market imperfections. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 1, s. 18-21. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/1/>
  článok

  článok