Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEINER, Ivan. Hospodárska a zahraničnoobchodná politika Írskej republiky : dizertačná práca. Škol. Igor Kosír. Bratislava, 2010. 234 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ŠTEINER, Ivan - KOSÍR, Igor. Podpora budovania dynamických komparatívnych výhod v Írsku: agentúra Forfás. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 330-335.
  článok

  článok

 3. ŠTEINER, Ivan - ROSENBERG, Miloslav. Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra Enterprise Ireland. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 336-341.
  článok

  článok

 4. ŠTEINER, Ivan. Írsky daňový systém. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 418-427.
  článok

  článok