Výsledky vyhľadávania

 1. SCHMIDT, Peter. Využitie e-learningu v dištančnom vzdelávaní. In International scientific days 2016. Conference proceeding. International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. ISBN 978-80-552-1505-1, s. 207-215.
  článok

  článok


 2. SCHMIDT, Peter - RUBÓCZKI, Edit. Implementácia cloudových služieb v podnikovom prostredí z hľadiska bezpečnosti. In International scientific days 2016. Conference proceeding. International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. ISBN 978-80-552-1505-1, s. 216-222.
  článok

  článok


 3. LESÁKOVÁ, Dagmar. Food consumption behavior in seniors' segment. - Registrovaný: Web of Science. In International scientific days 2016. Conference proceeding. International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. ISBN 978-80-552-1505-1, s. 783-791. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 4. SZIVÓSOVÁ, Mária. Influence mobile devices to the educational process. In International scientific days 2016. Conference proceeding. International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. ISBN 978-80-552-1505-1, s. 752-757.
  článok

  článok


 5. ONDREJKOVÁ, Anna. Hodnotenie digitálnej pripravenosti krajín EÚ a postavenie Slovenska. In International scientific days 2016. Conference proceeding. International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. ISBN 978-80-552-1505-1, s. 166-176.
  článok

  článok


 6. PORHAJAŠ, Viktor - BIELIK, Peter - ADAMIČKOVÁ, Izabela. Produkčné schopnosti slovenského ovocinárstva v podmienkach trhovej ekonomiky. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 5-10. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
  článok

  článok