Výsledky vyhľadávania

  1. BUJNOVÁ, Simona - GAŠPARÍKOVÁ, Veronika - NAGYOVÁ, Ľudmila. Význam spoločenskej zodpovednosti firiem pre podnikanie. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků zo [VII. ročníku] mezinárodní vědecké konference : Znojmo [22. - 23. 11. 2012]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2012. ISBN 978-80-87314-29-6, s. 176-185.
    článok

    článok

  2. GAŠPARÍKOVÁ, Veronika - NAGYOVÁ, Ľudmila. Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 2, s. 45-50. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/2/>
    článok

    článok