Výsledky vyhľadávania

 1. STRAPÁČ, Peter. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 4, s. 42-45.
  článok

  článok

 2. STRAPÁČ, Peter. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 11, s. 9-13.
  článok

  článok

 3. STRAPÁČ, Peter. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 10, s. 9-13.
  článok

  článok

 4. STRAPÁČ, Peter. Vplyv novely Obchodného zákonníka na splácanie základného imania spoločnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 1, s. 38-40.
  článok

  článok

 5. STRAPÁČ, Peter. Elektronické schránky obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 4, s. 2-4.
  článok

  článok

 6. STRAPÁČ, Peter. Hlavný kontrolór obce a výkon jeho funkcie v praxi. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 5, s. 28-30.
  článok

  článok

 7. STRAPÁČ, Peter - ĎURANA, Marián. Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 401 s. Právna monografia. ISBN 978-80-8168-099-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. STRAPÁČ, Peter. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach po novele zákona. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 7-8, s. 8-11.
  článok

  článok

 9. STRAPÁČ, Peter. Premlčanie nároku v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 10, s. 48-50.
  článok

  článok

 10. STRAPÁČ, Peter. Vymáhanie miestnych daní obcou. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 6, s. 13-15.
  článok

  článok