Výsledky vyhľadávania

 1. VAČOKOVÁ, Lenka. Limited Liability Companies in the Slovak and European Legal Context. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 256-268.
  článok

  článok

 2. DUBOVSKÁ, Eliška. Podnikanie v železničnej osobnej doprave v domácom a európskom kontexte : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 155 s. [7,93 AH]. ISBN 978-80-8168-909-3. [Počet ex. : 16, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 4. VAČOKOVÁ, Lenka. Obchodné spoločnosti so základným imaním 1 euro vo vybraných krajinách EÚ. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie. Mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference, Praha 3.11.2017. - Praha : TROAS, 2017. ISBN 978-80-88055-03-7, s. 250-256.
  článok

  článok

 5. VAČOKOVÁ, Lenka. [Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 33, s. 113-115. Recenzia na: Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva / Mária Veterníková ; recenzenti: Saskia Poláčková, Hana Magurová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4143-5.
  článok

  článok

 6. BREZINOVÁ, Lívia. Živnosť a s.r.o. Porovnanie výhod a nevýhod : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2013. 38 s.
  kniha

  kniha

 7. BIŇASOVÁ, Gabriela. Možnosti podnikania v cestovnom ruchu vo vybranom regióne SR : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. KOPECKÁ, Viera. Právna ochrana ochranných známok a hospodárskych ochranných označení : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. MEDVEĎ, Matej. Ochrana hospodárskej súťaže : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2013. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. LÁSZLÓOVÁ, Katarína. Kúpna zmluva ako spotrebiteľská zmluva : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha