Výsledky vyhľadávania

 1. VAČOKOVÁ, Lenka. Spotrebiteľ a jeho vplyv na rozhodovaciu činnosť orgánov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 2, s. 174-186 online.
  článok

  článok

 2. ČELECHOVSKÝ, Jakub. Právna úprava a využitie európskych právnych foriem obchodných spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. WINKLER, Martin et al. Basics of Law. Reviewers: Nicole Grmelová, Peter Pénzeš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 290 s. [19,289 AH]. KEGA 020EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4781-9.
  kniha

  kniha

 4. JURKOVIČOVÁ, Lujza et al. Poistné právo pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 221 s. [11,39 AH]. ISBN 978-80-571-0180-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 5. VAČOKOVÁ, Lenka. Zmeny zákona o ochrane spotrebiteľa v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ďalšie zmeny týkajúce sa problematiky spotrebiteľského práva. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 4, s. 372-379 online.
  článok

  článok

 6. VAČOKOVÁ, Lenka. Alternative Dispute Resolution (ADR) for Consumer Disputes in the Slovak Republic. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 3, s. 78-89 online.
  článok

  článok

 7. FÜRSTER, Maroš. Spotrebiteľské zmluvy a právna ochrana spotrebiteľa : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. TKÁČIKOVÁ, Lucia. Jednoeurové spoločnosti v slovenskom a európskom právnom kontexte : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. BOGUSKÁ, Lívia. Spoločnosť s ručením obmedzeným v európskom kontexte : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. DIANOVÁ, Romana. Živnostenské podnikanie v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha