Výsledky vyhľadávania

 1. KNAPIK, Peter. [Vplyv finančno-hospodárskej krízy na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 22, s. 318-322. Recenzia na: Vplyv finančno-hospodárskej krízy na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem / Otília Zorkóciová - Barbora Brynkusová ; recenzovali: Víťazoslav Balhar, Peter Knapik. 1. vyd. - Bratislava : Sprint 2, 2012. - ISBN 978-80-89393-91-6.
  článok

  článok

 2. IZAKOVIČOVÁ, Monika. Zmeny a nové trendy v spotrebiteľskom správaní v EU a ich vplyv na tvorbu medzinárodnej marketingovej stratégie : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Brynkusová. Bratislava, 2012. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. BRYNKUSOVÁ, Barbora. Vplyv finančno-hospodárskej krízy na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem v EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2012. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ZORKÓCIOVÁ, Otília - BRYNKUSOVÁ, Barbora. Dosahy krízy na medzinárodný marketingový program firiem v EÚ. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 790-806. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 5. PASTVOVÁ, Miroslava. Sociálne siete a ich využitie v komunikačnej politike medzinárodných firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Brynkusová. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília - BRYNKUSOVÁ, Barbora. Vplyv finančno-hospodárskej krízy na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem. Recenzovali: Víťazoslav Balhar, Peter Knapik. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2012. 163 s. [6,28 AH]. Economics. VEGA 1/1185/12. ISBN 978-80-89393-91-6. [Počet ex. : 21, z toho voľných 17, prezenčne 3]
 7. HATADÁM, Roman. Efekt spodnej vlny a reklama na sociálnej sieti Facebook : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Brynkusová. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. POLONCOVÁ, Sandra. Komunikačná politika medzinárodnej firmy v čase súčasnej finančno-hospodárskej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Brynkusová. Bratislava, 2011. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - BRYNKUSOVÁ, Barbora. Corporate identity implementation in business entities in Slovakia. In Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - Bulgaria : Info Invest, 2011. ISSN 1313-2555, 2011, vol. 5, part 3, pp. 552-570. VEGA 1/4562/07, VEGA 1/0803/10. Dostupné na : <https://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2011-3.pdf>
  článok

  článok

 10. BRYNKUSOVÁ, Barbora. Dosahy súčasnej krízy na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem v EÚ. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 19-30.
  článok

  článok