Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAGÁT, Vladimír - ČUNDERLÍKOVÁ, Andrea. Outsourcing v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb v SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISSN 1336-8818, 2009, roč. 6, č. 1, s. 17-27.
  článok

  článok

 2. ŠAGÁT, Vladimír - ČUNDERLÍKOVÁ, Andrea. Európsky regulačný rámec cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. ISSN 1336-8818, 2008, roč. 5, č. 2, s. 124-132.
  článok

  článok

 3. ČUNDERLÍKOVÁ, Andrea. Trh zdravotníckych služieb a jeho regulácia. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. ISSN 1336-8818, 2008, roč. 5, č. 1, s. 5-17.
  článok

  článok