Výsledky vyhľadávania

  1. Ekonómia a proces poznávania. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Ekonómia a proces poznávania : zborník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Prešov, 16. november 2009. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2009. 124 s. ISBN 978-80-555-0141-3.