Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁKOVÁ, Emília. The causes of corrosion formation of packaging sheets after plastic deformation. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 121-124. APVV-0682-11, VEGA 1/0872/14.
  článok

  článok

 2. SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁKOVÁ, Emília. The influence of punch-die clearance on blanked edge quality in fine blanking of automotive sheets. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 264-267. APVV-0682-11, VEGA 1/0872/14.
  článok

  článok

 3. KAŠČÁK, Ľuboš et al. Clinching - an innovative trend in joining of combined materials in car body production. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 217-220. APVV-0682-11.
  článok

  článok

 4. HODOROVÁ, Jana. Vplyv úrovne výskumu a vývoja na ekonomický rozvoj vybraných krajín : diplomová práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 77 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BARAN, František. Vplyv využívania štrukturálnych fondov EÚ na ekonomický rozvoj regiónov Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 77 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. NOVOTNÁ, Veronika. Vplyv priamych zahraničných investícií na ekonomický rozvoj vybraných krajín : diplomová práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 86 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. MIHOKOVÁ, Veronika. Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HORŇÁK, František. Diferencie v inovačnej výkonnosti vybraných krajín severnej a južnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Emília Spišáková. Košice, 2014. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. [Hospodárska politika (Vybrané kapitoly)]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2014. ISSN 1335-9746, 2014, roč. 13, č. 31-32, s. 110-111. Recenzia na: Hospodárska politika (vybrané kapitoly) / Emília Spišáková a kolektív ; recenzenti: Jozef Mihok, Ján Lukáčik. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3601-1.
  článok

  článok

 10. SPIŠÁKOVÁ, Emília. The global crisis and clusters in Slovakia. In Riešené projekty - odborné problémy. Odborný workshop. Riešené projekty - odborné problémy : elektronický zborník abstraktov z odborného workshopu : Košice 2. 7. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3874-9, s. 20-21 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
  článok

  článok