Výsledky vyhľadávania

 1. PALFIOVÁ, Anna. Sú výbornou príležitosťou k ozdraveniu ekonomiky. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, september 2013, roč. 18, č. 9, s. 8-9.
  článok

  článok

 2. PALFIOVÁ, Anna. Cieľom vývoja je vytvoriť interaktivitu so zákazníkom. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, jún 2013, roč. 18, č. 6, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. PALFIOVÁ, Anna. Spotrebiteľ hľadá alternatívne riešenie. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, máj 2013, roč. 18, č. 5, s. 12.
  článok

  článok

 4. PALFIOVÁ, Anna. Vina dopadá stále na plecia obchodníkov. Dokedy? In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, máj 2013, roč. 18, č. 5, s. 16-17.
  článok

  článok

 5. PALFIOVÁ, Anna. Značka má na poľudštení maloobchodu významnú úlohu. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, apríl 2013, roč. 18, č. 4, s. 12.
  článok

  článok

 6. PALFIOVÁ, Anna. Zareagovali na zhoršujúcu sa kvalitu potravín. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, apríl 2013, roč. 18, č. 4, s. 22-23.
  článok

  článok

 7. PALFIOVÁ, Anna. Trend zdravej výživy mení skladbu regálov. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, apríl 2013, roč. 18, č. 4, s. 26-27.
  článok

  článok

 8. PALFIOVÁ, Anna. Elektronické cenovky skvalitňujú služby. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, marec 2013, roč. 18, č. 3, s. 13.
  článok

  článok

 9. PALFIOVÁ, Anna. Pokladničné systémy prechádzajú revolučným vývojom. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, marec 2013, roč. 18, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 10. PALFIOVÁ, Anna. Nové označenia majú lepšie chrániť spotrebiteľa. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, marec 2013, roč. 18, č. 3, s. 16.
  článok

  článok