Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 33  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0034217^"
 1. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0906/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Oponenti: Vladimír Mlynarovič, Margaréta Halická. Bratislava, 2014. 12 s. VEGA 1/0906/12. ISBN [nemá].
 2. GRAJCIAR, Jakub. Zadlženosť krajín EÚ v prospech alebo neprospech vyrovnávania ekonomických rozdielov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Sabo. Bratislava, 2014. 76 s.
  kniha

  kniha

 3. Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013 : Bratislava, 31.7.2013. Spracoval Martin Lábaj ; recenzenti Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. CD-ROM [176 s., 8,8 AH]. ISBN 978-80-225-3685-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. NEMCOVÁ, Edita et al. Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky. Recenzenti: Elena Fifeková, Martina Polláková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 165 s. ISBN 978-80-225-3776-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. NOVÁK, Michal. Dlhodobá fiškálna udržateľnosť v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Sabo. Bratislava, 2013. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. MORAVČÍKOVÁ, Dominika. Vybrané problémy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Sabo. Bratislava, 2013. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. SABO, Štefan. Reforma rozpočtovej politiky Európskej únie ako predpoklad úspešného vývoja európskej integrácie : dizertačná práca. Školiteľ: Anatolij Bracjun. Bratislava, 2012. 114 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. SABO, Štefan. Vplyv európskeho rozpočtu na ekonomický rast. In Ekonomický rast a štruktúra ekonomiky : vedecký monografický zborník : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/11 a VEGA 1/0795/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3567-0, s. 66-71.
  článok

  článok

 9. CESNEKOVÁ, Zuzana. Pozícia frakcií v Európskom parlamente pri príjmaní rozpočtového rámca 2014-2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Sabo. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. BEDNAROVSKÁ, Mária. Dôsledky zavedenia spoločnej meny Euro vo vybraných krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Sabo. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha