Výsledky vyhľadávania

 1. KOPČÍKOVÁ, Mária. Manipulácia a manipulátori. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 5, s. 291-293.
  článok

  článok


 2. KOPČÍKOVÁ, Mária. Prvý raz manažérom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 78-79.
  článok

  článok


 3. KOPČÍKOVÁ, Mária. Dobrý tím, dobrá tímová práca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 84-85.
  článok

  článok


 4. KOPČÍKOVÁ, Mária. 15 tipov, ako motivovať zamestnancov inak, ako peniazmi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 72.
  článok

  článok


 5. KOPČÍKOVÁ, Mária. Porada má mať zmysel a jasný cieľ. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 288-290.
  článok

  článok


 6. KOPČÍKOVÁ, Mária. Metódy hodnotenia pracovníkov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 85-86.
  článok

  článok


 7. KOPČÍKOVÁ, Mária. Porada má mať zmysel a jasný cieľ. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 79-80.
  článok

  článok


 8. KOPČÍKOVÁ, Mária. Ako motivovať a nie demotivovať. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 99-100.
  článok

  článok


 9. KOPČÍKOVÁ, Mária. Pracovné prostredie a jeho význam. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 107-108.
  článok

  článok


 10. KOPČÍKOVÁ, Mária. Ako viesť efektívnu poradu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 109-110.
  článok

  článok