Výsledky vyhľadávania

 1. RAKOVSKÁ, Eva - KANÁLIKOVÁ, Alžbeta. Enterprise Social Collaboration as a New E-Learning Method. In International workshop on knowledge management (IWKM). 14th international workshop on knowledge management (IWKM) : conference proceedings : 7 – 8 November 2019, Bratislava - Trenčín, Slovakia. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-89306-41-1, pp. 112-119 online.
  článok

  článok

 2. RAKOVSKÁ, Eva - KANÁLIKOVÁ, Alžbeta. Learning Management Systems as a Gate to New Experience in Education for Disabled Students. - Registrovaný: Web of Science. In DisCo 2019: E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe. Conference. DisCo 2019: E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe : 14th Conference Reader. - Prague : Centre for Higher Education Studies, 2019. ISBN 978-80-86302-85-0, pp. 387-405 online.
  článok

  článok

 3. RAKOVSKÁ, Eva - KANÁLIKOVÁ, Alžbeta. Learning Management System as a Tool of Knowledge Management. In Knowledge Management. International Workshop. Knowledge Management : Conference Proceedings of 13th International Workshop, School of Management in Trenčín, 18–19 October 2018, (Bratislava, Slovakia). - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. ISBN 978-80-89306-37-4, pp. 109-116 online.
  článok

  článok

 4. RAKOVSKÁ, Eva - KANÁLIKOVÁ, Alžbeta. Development and Implementation of E-learning Course by Using Knowledge Engineering and Software Engineering Methods. - Registrovaný vo: Web of Science. In DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education. International Conference. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic). - Prague : Centre for Higher Education Studies, 2018. ISBN 978-80-86302-83-6, pp. 73-97 online. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok

 5. SADVAKASSOVA, Aigul - SERIK, Meruert - KULTAN, Jaroslav. Methodological principles of cloud technology application in education. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. KULTAN, Jaroslav - RAKHIMZHANOVA, Mira - SADVAKASOVA, Ajgul. Myšlienkové mapy vo vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. JURÍK, Pavol. Odporúčania pre vizuálny dizajn e-learningových kurzov. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. SCHMIDT, Peter. Možnosti Skype for business pri dištančnom vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. TURŇA, Ľubomír. Vplyv základných atribútov procesu vyučovania na jeho priebeh. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-4] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. SZIVÓSOVÁ, Mária. SWOT analýza, trendy e-learningu. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok