Výsledky vyhľadávania

 1. PUŠKÁROVÁ, Paula - BARTALOSOVÁ, Erika - GALANSKÁ, Nina. Analýza vplyvu príjmových nerovností na ekonomický rast optikou priestorovej ekonometrie : záverečná správa k projektu I-15-108-00 : doba riešenia - rok 2015. Recenzenti: Peter Staněk, Ľubomír Billý. 1. vyd. Bratislava, 2015. [6 s.]. I-15-108-00.
 2. DÚŽIK, Ondrej - PUŠKÁROVÁ, Paula - HAZUCHOVÁ, Jana. Technologické prelievanie v EÚ: modelovanie stochastického procesu : záverečná správa k projektu I-14-101-00 : doba trvania [1. 1. 2014 - 10. 1. 2015]. Recenzenti: Peter Staněk, Ľubomír Billý. 1. vyd. Bratislava, 2015. [4 s.]. I-14-101-00.
 3. BILLÝ, Ľubomír - CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Migrácia pracovnej sily - dôsledky pre Slovenskú republiku 10 rokov po vstupe do EÚ. In Slovenská republika - členský štát Európskej únie : vedecký zborník vydaný pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-520-3, s. 34-46.
  článok

  článok

 4. BILLÝ, Ľubomír - CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Pracovný trh v Nemecku dva roky po jeho otvorení pre pracovníkov z krajín EÚ. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 2, s. 61-71 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0179725/A2013-2.pdf>
  článok

  článok

 5. BILLÝ, Ľubomír - VILČEKOVÁ, Lucia. Otvorený pracovný trh vo Veľkej Británii pre pracovníkov z krajín EÚ8. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-9].
  článok

  článok

 6. KMEŤOVÁ, Zuzana. Efektivita čerpania fondov EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Billý. Bratislava, 2012. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. KOVAČ, Jasmina. Postavenie Vatikánu v medzinárodných vzťahoch : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Billý. Bratislava, 2012. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. BILLÝ, Ľubomír. Immigration issues in Slovak politics. In Contemporary European studies. - Olomouc : Palacký University, 2012. ISSN 1802-4289, 2012, roč. 7, č. 1, s. 53-64.
  článok

  článok

 9. BILLÝ, Ľubomír. Migračné pohyby a migranti v chápaní majoritnej populácie krajín Európskej únie, s dôrazom na Slovenskú republiku : dizertačná práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2012. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ŠTÍBELOVÁ, Slavomíra. Migračné pohyby a Slovenská republika : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Billý. Bratislava, 2012. 76 s.
  kniha

  kniha