Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora – Fáza jedna. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 10, s. 3-8.
  článok

  článok

 2. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 5, s. 8-10.
  článok

  článok

 3. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Prenájom vo verejnej správe. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1337-0197, 2012, č. 1, s. 4-9.
  článok

  článok

 4. ĎURŽOVÁ, Zuzana. Voľba metódy odpisovania a stanovenie životnosti dlhodobého hmotného majetku v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková, Lukáš Rybka. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Nevýmenné transakcie vo verejnom sektore. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1337-0197, 2011, č. 7-8, s. 20-22.
  článok

  článok

 6. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Valuation of non-current tangible and intangible assets in public sector accounting. Recenzoval: Marianna Kršeková. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [recenzovaný zborník] : 7. ročník : 12. dubna 2011. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4, s. [1-8].
  článok

  článok

 7. KMEŤOVÁ, Barbora. Významné míľniky vývoja účtovníctva na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková. Bratislava, 2011. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. KASÁŠOVÁ, Anežka. Voľba metódy odpisovania a stanovenie životnosti dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková. Bratislava, 2011. 39 s.
  kniha

  kniha

 9. SPIŠÁKOVÁ, Barbora. Osobitosti inventarizácie prenajatého majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 10. ÁDÁMOVÁ, Beáta. Dlhodobý hmotný majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov v Slovenskej republike a v Maďarsku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková. Bratislava, 2011. 41 s.
  kniha

  kniha