Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 5, s. 8-10.
  článok

  článok

 2. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora – Fáza jedna. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 10, s. 3-8.
  článok

  článok

 3. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Prenájom vo verejnej správe. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1337-0197, 2012, č. 1, s. 4-9.
  článok

  článok

 4. ĎURŽOVÁ, Zuzana. Voľba metódy odpisovania a stanovenie životnosti dlhodobého hmotného majetku v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková, Lukáš Rybka. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. KRIŠKOVÁ, Zuzana - KRŠEKOVÁ, Marianna. Dlhodobý nehmotný majetok v kontexte medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024, 2011, roč. 19, č. 6, s. 191-196.
  článok

  článok

 6. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Nevýmenné transakcie vo verejnom sektore. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1337-0197, 2011, č. 7-8, s. 20-22.
  článok

  článok

 7. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v účtovníctve vybraných subjektov verejnej správy : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2011. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. KASTENOVÁ, Jana. Účtovná dokumentácia : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. BOLDIŠ, Marek. Osobitosti inventarizácie dlhodobého nehmotného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková. Bratislava, 2011. 33 s.
  kniha

  kniha

 10. KASÁŠOVÁ, Anežka. Voľba metódy odpisovania a stanovenie životnosti dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krišková. Bratislava, 2011. 39 s.
  kniha

  kniha