Výsledky vyhľadávania

  1. KOVAĽOVÁ, Alexandra. Systémy riešenia problémov odpadov ako špecifická oblasť podnikania : diplomová práca. Škol. Rastislav Strhan. Bratislava, 2010. 81 s.
    kniha

    kniha


  2. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Podniková ekonomika : pre 2. až 4. ročník obchodných akadémií : 2. časť. Lektorovali: Ľudmila Slováková, Eleonóra Kuliševa, Marta Ružičková. 3. [preprac.] vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 125 s. [6,35 AH]. ISBN 80-08-03243-X.

  3. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Podniková ekonomika : pre 2. až 4. ročník obchodných akadémií : 2. časť. Lektorovali: Ľudmila Slováková, Eleonóra Kuliševa, Marta Ružičková. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 119 s. ISBN 80-08-02730-4.

  4. MAJTÁN, Štefan et al. Vállalati gazdaságtan a kereskedelmi akadémia 2 - 4. osztálya számára. 1 - 2. rész. Lektorálták - lektorovali: Ľudmila Slováková, Zuzana Hromá. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 225 s. [11,45 AH]. ISBN 80-08-00717-6.

  5. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Podniková ekonomika : pre 2. až 4. ročník obchodných akadémií : 2. časť. Lektorovali: Ľudmila Slováková, Eleonóra Kuliševa. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996. 119 s. [6,35 AH]. ISBN 80-08-01261-7.