Výsledky vyhľadávania

 1. Osvita i suspiľstvo V. : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Za zagal'noju redakcieju: Tetyana Nestorenko, Renáta Bernátová. 1. vydannya. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020. 422 s. Dostupné na : <http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/1_2020.pdf> ISBN 978-83-66567-00-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ZUBRO, Tetyana. Realizacija programmy erasmus + v Slovakii: otdeľnyje aspekty. In Osvita i suspiľstvo V. : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020. ISBN 978-83-66567-00-9, s. 165-169.
  článok

  článok

 3. LIBA, Jozef. E-learning ako inovatívna edukačná metóda výchovy k zdraviu. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 4.
  článok

  článok