Výsledky vyhľadávania

 1. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Practica español : ejercicios de gramática para principiantes. Recenzenti: Jana Paľková, Bohdan Ulašin. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 58 s. [4,34 AH]. ISBN 978-80-225-4367-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 2. Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Roman Kvapil. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [223 s., 11,15 AH]. ISBN 978-80-225-4388-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Cudzie jazyky v premenách času 7.

  elektronická kniha


 3. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 87 s. ISBN 978-80-225-4412-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav - DULEBOVÁ, Irina. Jazyk a politika : jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. Recenzenti: Katarína Seresová, Danuša Lišková, Nina Cingerová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 193 s. [12,63 AH]. VEGA 1/0347/15. ISBN 978-80-225-4414-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Editor: Radoslav Štefančík ; recenzenti/reviewers: Richard Repka, Robert Ištok. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 591 s. [32,55 AH]. VEGA 1/0347/15. ISBN 978-80-225-4424-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Všeobecná ruština pre mierne pokročilých II : govorite po-russki? IV. Recenzenti: Dezider Kollár, Katarína Strelková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. [7,63 AH]. ISBN 978-80-225-4401-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 7. ONDREJOVÁ, Zuzana. Praktické spojenia pre ekonómov pre účely odbornej konverzácie v angličtine (FRÁZNIK II.). Recenzenti: Ľubica Hulajová, Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 122 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4419-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 8. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Grundbegriffe der Kultur und Kommunikation. Recenzenti: Richard Hahn, Xénia Liashuk. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 129 s. [7,03 AH]. ISBN 978-80-225-4358-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 9. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. American, British and Slovak studies I. Odborne posúdili: Helena Šajgalíková, Magdaléna Bilá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 170 s. [13,14 AH]. ISBN 978-80-225-4442-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 10. STRADIOTOVÁ, Eva. [Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie]. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 4, s. 51-55 CD. Recenzia na: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie = Language and politics : between linguistics and political science : conference proceedings : international scientific conference : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava / editor: Radoslav Štefančík ; reviewers: Richard Repka, Ján Liďák. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0.
  článok

  článok