Výsledky vyhľadávania

 1. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [120 s. 5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0.

 2. Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] [elektronický zdroj]. Zostavovateľ/editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [627 s., 32 AH]. ISBN 978-80-225-4492-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Dostupné na : https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/lingua-et-vita
  časopis

  časopis


 4. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. American, British and Slovak studies I. Odborne posúdili: Helena Šajgalíková, Magdaléna Bilá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 170 s. [13,14 AH]. ISBN 978-80-225-4442-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 5. Jazyk v politických súvislostiach. Editor: Radoslav Štefančík ; recenzenti: Irina Dulebová, Danuša Lišková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 81 s. [4,68 AH]. VEGA 1/0347/15. ISBN 978-80-225-4449-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Practica español : ejercicios de gramática para principiantes. Recenzenti: Jana Paľková, Bohdan Ulašin. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 58 s. [4,34 AH]. ISBN 978-80-225-4367-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 7. Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Roman Kvapil. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [223 s., 11,15 AH]. ISBN 978-80-225-4388-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Cudzie jazyky v premenách času 7.

  elektronická kniha


 8. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Všeobecná ruština pre mierne pokročilých II : govorite po-russki? IV. Recenzenti: Dezider Kollár, Katarína Strelková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. [7,63 AH]. ISBN 978-80-225-4401-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 9. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 87 s. ISBN 978-80-225-4412-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Editor: Radoslav Štefančík ; recenzenti/reviewers: Richard Repka, Robert Ištok. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 591 s. [32,55 AH]. VEGA 1/0347/15. ISBN 978-80-225-4424-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]